Bilder från Restaurangen.

Olika utformningar av lokalen och dukningar i Restaurangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul på Utvreta

 

 

 

 

Fest!

 

Lokalen i Stort